Zájemce o službu musí splnit tyto podmínky pro přijetí do Azylového domu Speramus: 

  •       muž ve věku nad 18 let 
  •          zájemce je schopen doložit totožnost platnými doklady totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas)

  •        občan Evropské unie (přednostně především občan s trvalým bydlištěm na území Libereckého kraje)
  •        osobní pohovor se sociálním pracovníkem, v rámci kterého proběhne zmapování potřebnosti zájemce k pobytu    v azylovém domě
  •        doložení formuláře o  zdravotní způsobilosti vyplněný obvodním lékařem zájemce, event. po předchozí    dohodě vyplněný jiným vhodným lékařem (formulář ke stažení najdete v sekci „Ke stažení“)
  •               úhrada pobytu na min. 5 nocí předem (tzn. 500 Kč)
  •        ochota zájemce individuálně plánovat (ve smyslu Zákona o sociálních službách, č. 108/2006  Sb.)

 

    Ve výjimečných případech, které vyhodnotí pracovníci azylového domu,  může být ubytován i zájemce nesplňující  některé  z uvedených podmínek.

 

V jakých případech můžeme odmítnout uzavření smlouvy?

•  neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá

•  nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (všechna lůžka jsou obsazena)

•  zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby (jedná se především o infekční onemocnění, duševní nemoci, omezenou soběstačnost z důvodu vážného tělesného hendikepu aj. dle legislativy).