Společnost Návrat, o.p.s. poskytuje sociální službu "AZYLOVÉHO DOMU" podle§ 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Poskytujeme pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, osobám sociálně vyloučeným, které ztratily možnosti k bydlení tj.nemají přístřeší nebo žijí v podmínkách ohrožující zdraví a život. Služba může být klientovi (při plnění podmínek individuálního plánu) poskytována v délce zpravidla nepřevyšující 1 rok. 

 Sociální služby poskytujeme mužům od 18 let, zejména s trvalým pobytem v Liberci či na území Libereckého kraje. Službu můžeme poskytnout rovněž zájemci s trvalým bydlištěm mimo území kraje (podmínkou je trvalé bydliště na územi EU).

Služba je poskytována nepřetržitě, přijem zájemců se děje především v pracovní dny (Po-Pá od 8:00 - 16:00 hod.).

 

Denní poplatek za ubytování činí 120,- Kč
platnost od 1.11.2019
Obecně prospěšní společnost Návrat, o.p.s. vznikla v reakci na usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje  č. 243/06/ZK ze dne 29.8.2006 o "vyčlenění" azylového domu ze spektra služeb provozovaných Libereckým krajem.