DŮM PRO MUŽE

KONTAKT NA AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE SPERAMUS

Široká 304/68, Liberec 3, tel. 485 103 141

Dominika Raulímová

vedoucí sociální pracovnice

socialni@opsnavrat.cz | 601 505 233 | 485 103 141


Jakou službu poskytujeme

V prvé řadě pomáháme s přechodným bydlením. Současně hledáme s klientem řešení jeho situace - nalezení trvalého bydlení a práce.

Podmínky přijetí

Uchazeči musí být starší 18 let a občané EU. Přijímáme zejména klienty s prokázaným vztahem k Liberci (zaměstnání, dlouhodobý pobyt,...).

Platba za službu

Klient platí 120 Kč za noc, vždy nejméně 5 nocí předem. Služby jsou dotovány, zejména městem Liberec, Libereckým krajem a dalšími obcemi.

Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby 

Zdravotní potvrzení

Pobyt v azylovém domě


Příchod do azylového domu

Denní program a povinnosti