AZYLOVÉ DOMY

Poskytujeme sociální službu azylových domů podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Provozujeme azylový dům pro muže a azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci.

MIMOŘÁDNÁ SITUACE

Z důvodu aktuální nákazy nemocí COVID-19 mezi uživateli azylového domu pro muže a vyhlášené karantény a izolace neprobíhá až do odvolání přijímání nových uživatelů do služby!

Návrat...

Ta nejběžnější věc v životě - návrat domů. Vracíme se několikrát za den na místo, které je naším útočištěm nebo kde na nás někdo čeká. Tak prosté. Jsou lidé, kteří o domov přišli, ať už z různých důvodů, možná i svojí vinou. Přesto jim můžeme pomoci - poskytnout jim střechu nad hlavou aspoň na přechodnou dobu a hlavně je podpořit v tom, aby se postavili zpět na vlastní nohy. To je náš hlavní cíl.

Provozujeme dva azylové domy v Liberci pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti NÁVRAT. Tu jsme založili v roce 2007 a pod svá křídla převzali SPERAMUS, azylový dům pro muže. V roce 2020 se podařilo otevřít azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi v domě po bývalé školce v Ruprechticích.