AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI

KONTAKTY NA AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI

Věkova ulice 318/14, Liberec - Ruprechtice, tel. 484 800 234

Miroslava Hanzlíková

vedoucí sociální pracovnice

socialni.rodiny@opsnavrat.cz | 602 120 761 

Martina Žďárská

odborná pracovnice v sociálních službách

socialni.zeny@opsnavrat.cz | 725 985 884 

Poskytované služby

Poskytujeme možnost bydlení na přechodnou dobu. Nabízíme podporu v rámci základního sociálního poradenství. Společně s uživatelem služby hledáme možnosti řešení jeho situace, převážně v oblasti bydlení a zaměstnání. Uživatele podporujeme při jednání s úřady a nabízíme zajištění materiální a potravinové pomoci.

Podmínky poskytnutí služby

Zájemce o službu musí být občanem EU starší 18 let. K poskytování služby je nutný platný občanský průkaz či cestovní pas. Zájemci o službu musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Smlouvu o poskytování sociální služby lze uzavřít pouze v pondělí - pátek v čase od 8:00 do 15:00 hodin.

Úhrada za službu

Aktuální platný ceník: 

Dospělá osoba v rodině    120 Kč/noc

Dítě v rodině                       80 Kč/noc

Samotná žena                    150 Kč/noc

Součástí úhrady za službu je úhrada zálohy na ubytování (kauce) ve výši 500 Kč za osobu (včetně dětí). Kauce je splatná v den nástupu nebo nejpozději do dvou měsíců od nástupu do služby. 

Služba azylového domu je jako zapojený subjekt podpořena v rámci projektu POMPO III do materiální a potravinové pomoci určené pro uživatele azylového domu. Podrobnosti projektu zde.