PODĚKOVÁNÍ

Naše práce se neobejde bez podpory mnoha institucí, ale ani bez té vaší. Jménem našich klientů děkujeme všem.

PROVOZ AZYLOVÉHO DOMU SPERAMUS V ROCE 2021 PODPOŘILI:

Liberecký kraj

128.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

1.977.000 Kč

804.000 Kč

Statutární město Liberec

231.268 Kč

Město Turnov

35.000 Kč

Česko - německý fond budoucnosti

100.000 Kč

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI V ROCE 2021 PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

625.000 Kč

Statutární město Liberec

100.000 Kč

Česko - německý fond budoucnosti

100.000 Kč

Projekt Evropského sociálního fondu ESF

1.963.268 Kč

1.534.086 Kč

Využili jsme pomoc z Evropské unie

Společnost Návrat o.p.s. pracuje v letech 2020 - 2022 s penězi v rámci projektu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016084