PODĚKOVÁNÍ

Naše práce se neobejde bez podpory mnoha institucí, ale ani bez té vaší. Jménem našich klientů děkujeme všem.

PROVOZ AZYLOVÉHO DOMU SPERAMUS V ROCE 2022 PODPOŘILI:

Liberecký kraj

348.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

2.286.563 Kč


Statutární město Liberec

185.454 Kč

Město Turnov

35.000 Kč

Mikroregion Frýdlantsko

15.208 Kč

Město Jilemnice

44.000 Kč

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI V ROCE 2022 PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

1.945.153 Kč

Statutární město Liberec

251.930 Kč

Město Turnov

35.000 Kč

Mikroregion Frýdlantsko

39.583 Kč

Projekt Evropského sociálního fondu ESF

3.481.973 Kč

 

DALŠÍ PODPOROVATELÉ NAŠICH SLUŽEB

Klienty našich služeb věcnými i finančními dary podporují firmy i jednotlivci z našeho města 

United Bekeries - Liberec

DOK Nordbeans

Potravinová banka Libereckého kraje

Webasto Liberec

Clarion Grandhotel Zlatý lev

Pytloun Grand Hotel Imperial 

Využili jsme pomoc z Evropské unie

Společnost Návrat o.p.s. pracuje v letech 2020 - 2022 s penězi v rámci projektu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016084