PODĚKOVÁNÍ

Naše práce se neobejde bez podpory mnoha institucí, ale ani bez té vaší. Jménem našich klientů děkujeme všem.

PROVOZ AZYLOVÉHO DOMU SPERAMUS V ROCE 2023 PODPOŘILI:

Liberecký kraj

550.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

2.612.820 Kč


Statutární město Liberec

333.933 Kč

Město Turnov

35.000 Kč

Mikroregion Frýdlantsko

19.210 Kč

Město Jilemnice

22.800 Kč

Nadace ČEZ


100.000 Kč

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI V ROCE 2023 PODPOŘILI:

Liberecký kraj

550.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím Libereckého kraje

2.737.680 Kč

Statutární město Liberec

394.863 Kč

Město Turnov

35.000 Kč

Mikroregion Frýdlantsko

23.449 Kč

Nadace ČEZ

100.000 Kč

 

DALŠÍ PODPOROVATELÉ NAŠICH SLUŽEB

Klienty našich služeb věcnými i finančními dary podporují firmy i jednotlivci z našeho města 

United Bekeries - Liberec

DOK Nordbeans

Potravinová banka Libereckého kraje

Webasto Liberec

Clarion Grandhotel Zlatý lev

Pytloun Grand Hotel Imperial 

Využili jsme pomoc z Evropské unie

Společnost Návrat o.p.s. pracuje v letech 2020 - 2022 s penězi v rámci projektu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016084