AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE

KONTAKT NA AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE SPERAMUS

Široká 304/68, Liberec 3, tel. 485 103 141

Dominika Raulímová

vedoucí sociální pracovnice

socialni@opsnavrat.cz | 601 505 233 


Poskytované služby

Poskytujeme možnost bydlení na přechodnou dobu. Nabízíme podporu v rámci základního sociálního poradenství. Společně s uživatelem služby hledáme možnosti řešení jeho situace, převážně v oblasti bydlení a zaměstnání. Uživatele podporujeme při jednání s úřady a nabízíme zajištění materiální a potravinové pomoci. 

Podmínky poskytnutí služby

Zájemce o službu musí být občanem EU starší 18 let. K poskytování služby je nutný platný občanský průkaz či cestovní pas. Zájemci o službu musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti a v odůvodněných případech doporučení organizace, která mu službu zprostředkovala. Smlouvu o poskytování sociální služby lze uzavřít pouze v pondělí - pátek v čase od 8:00 do 15:00 hodin.

Úhrada za službu

Za poskytovanou službu hradí uživatel 140 Kč za noc. Součástí úhrady za službu je úhrada zálohy na ubytování (kauce) ve výši 500 Kč. Kauce je splatná v den nástupu nebo nejpozději do dvou měsíců od nástupu do služby.