Projekt POMPO III

Společnost Návrat o.p.s. je zapojeným subjektem v projektu POMPO III
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM III.

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich spolupracujících subjektů (poskytovatelů registrovaných sociálních služeb). Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Podrobnosti o projektu zde.