Projekt ESF ČR

Společnost Návrat o.p.s. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci | Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016084.

  • Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03_16_052
  • Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
  • Doba realizace projektu: 1.1.2020 - 30.6.2022
  • Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 12 320 250 Kč

Projekt řeší akutní bytovou nouzi žen a rodin pomocí sociální služby azylového domu. Je komplementární k projektu IROP (reg.č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010029), s jehož pomocí došlo k rekonstrukci nevyužívané budovy pro potřeby azylového domu. Zároveň je projekt rozšířen o doplňkové služby, které pomohou klientům zařízení nabýt kompetence k získání a udržení samostatného bydlení, usnadnění přístupu na pracovní trh a další rozvojové aktivity a terapeutické služby.

Závěrečná evaluační zpráva projektu: