Garantované bydlení

Garantované bydlení

Projekt garantovaného bydlení má za cíl podpořit rodiny i jednotlivce, kteří se v Liberci potýkají s bytovou nouzí.

Princip podpory spočívá v nalezení bytu, zprostředkování kontaktu s majitelem bytu, pomoci s nastěhováním a vyřízením formalit a především v podpoře ve formě sociální práce.

Projekt se spouští 1. 4. 2023, hlavním úkolem těchto dní tak je poskládání projektového týmu.

Profily nabízených pozic jsou k dispozici zde