Setkání k tématu Garantované bydlení

22.05.2024

Jako prezentující jsme se v dubnu účastnili setkání v Praze zaměřeném na garantované bydlení. Během workshopu jsme se věnovali i těmto důležitým tématům: Návrh Zákona o sociálním bydlení, poskytování darů a půjček z krizového fondu, dluhy na nájemném u domácností. Náš příspěvek byl zaměřen na problematiku navazování spolupráce se soukromými majiteli. S ostatními účastníky jsme sdíleli naše zkušenosti a tipy, jak dosáhnout úspěchu. Následovala diskuze ve skupinkách na různá témata z oblasti garantovaného bydlení. Záznam z workshopu naleznete zde