Už 1 rok pomáháme bydlet

09.07.2024

Projekt Garantované bydlení Liberec (GaBL) má za sebou první rok fungování. Nutno podotknout, že to byl rok turbulentní. Spousta nových informací, zkušeností, zážitků i emocí. Podařilo se nám zabydlet 10 domácností a zabydlení dalších 4 chystáme. Okamžiky, kdy předáváme klíče jednotlivcům a rodinám od jejich vysněného samostatného bydlení, jsou silné a nepřenositelné. Než k takovému momentu dojde, je potřeba projít procesem sepsání žádosti – setkání se zájemcem – uzavření Dohody o spolupráci – hledání bytu – domlouvání podmínek s majitelem/realitním makléřem – podepisování Garanční smlouvy s majitelem bytu – sepisování nájemní smlouvy. A k tomu všemu probíhá kontinuální sociální práce, kdy s našimi klienty neřešíme pouze bydlení, ale i ostatní oblasti běžného života. V tomto ohledu spolupracujeme s několika odbornými organizacemi na poli sociálních služeb. Naši klienti mívají na cestě k vysněnému bydlení řadu menších či větších bariér, které jim pomáháme překonávat, a v bydlení pak nastávají situace, při kterých je i nadále podporujeme. A za to vše patří celému týmu GaBLu velké díky.